Collection

Aroa
discalis
x 3
x 4
Ethiopia, Mounted
 
Euproctis
aethiopica
x 4
x 5
Ethiopia, Mounted
 
pygmaea
x 4
x 5
Ethiopia, Mounted
 
servilis
x 4
Bali, Mounted
 
Morasia
modesta
x 4
x 5
RSA, Mounted
 
Polymona
rufifemur
x 4
x 5
Ethiopia, Mounted
 
Urocoma
baliolalis
x 5
Australia, Mounted